مقاله مطالعه سازگاري رشد و نمو و پتانسيل دارويي و زينتي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) در شرايط اقليمي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه سازگاري رشد و نمو و پتانسيل دارويي و زينتي مريم گلي کبير (Salvia sclarea) در شرايط اقليمي مشهد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژي
مقاله اسانس
مقاله زينتي
مقاله مريم گلي کبير
مقاله لينالول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني عسكر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خياط محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مريم گلي گياهي است متعلق به خانواده نعناييان که از روزگاران قديم در مجموعه گياهان دارويي مورد توجه خاص بوده و امروزه اسانس گونه هاي مختلف آن در صنايع داروسازي، عطرسازي و فرآورده هاي بهداشتي – آرايشي و نيز به عنوان طعم دهنده در صنايع غذايي و نوشيدني کاربردهاي مهمي دارد. اين پژوهش به منظور بررسي سازگاري اين گياه به شرايط کشت شده و پتانسيل سنجي آن به منظور استفاده دارويي و زينتي انجام شد. بذور وحشي اين گياه ابتدا در گلدان جهت رشد اوليه کاشته شد و پس از رشد اوليه، نشانه ها در مرحله ۸-۶  برگی به زمين اصلي انتقال يافتند. کليه ويژگي هاي فنولوژيک گياه طي مراحل مختلف رشد گياه ثبت شد. بوته ها در نيمه اول تيرماه وارد فاز زايشي شدند و برخي شاخص ها در مرحله گل دهي (ارتفاع گياه، طول و قطر برگ، تعداد برگ، تعداد ساقه گل دهنده، ارتفاع گل آذين و ماندگاري گل بر روي بوته) بررسي شد. همچنين اجزاي اسانس در مرحله گلدهي کامل توسط دستگاه GC و GC-MS مورد شناسايي قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که اين گياه سازگاري خوبي جهت کشت و کار و اهلي کردن در شرايط آب و هوايي مشهد دارد. گياهان در مرحله گلدهي کامل داراي بيشترين ميزان اسانس بوده و مهم ترين اجزاي اسانس شامل، لينالول (۳۰٫۰۳ درصد)، ليناليل استات (۲۳٫۰۸ درصد) و آلفا ترپينئول (۱۱٫۱۳ درصد) بود. همچنين به دليل زيبايي برگ و گل هاي اين گياه و وجود عطر فراوان در مرحله گل دهي و عدم نياز به شرايط خاص جهت پرورش و مقاومت به شرايط نامساعد به نظر مي رسد که گياه بسيار مناسبي جهت کشت و کار و همچنين کشت در فضاي سبز با هدف زينتي مي باشد.