سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمشید نجف پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و موسسه آموزشی و تحقیقاتیصنایع دفاعی
نرگس زهری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت و موسسه
عبدالرضا سجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
Ng Seik Weng – Department of Chemistry, University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia

چکیده:

سطح انرژی پتانسیل نوآرایی نیترومتان (CH NO ) (1) به شکل ترانس aci- نیترومتان CH N(O)OH (2)، شکل سیس aci – نیترومتان CH N(O)OH (2) به نیتروزومتانول CH (OH)NO (3) ونیتروزومتانول (۳) به N- هیدروکسی فرمامید CHONH(OH) (4) به کمک روش شیمی کوانتمی MP2 (تئوری اختلال در درجه دوم M?ller-Plesset) مطالعه شده است. در این راستا بهینه سازی ساختار و فرکانس های ارتعاشی مواد اولیه محصولات و ساختمان های حالت گذار و نیز مسیر واکنش تبدیل آنها به روش MP2 با الگوی مبنای ۶-۳۱G(d,p) (basis set) محاسبه شده اند. در این تحقیق که مربوط به قسمتی از سطح انرژی پتانسیل نیترومتان می باشد بیشترین مقدار انرژی فعالسازی برای تبدیل نیترومتان به CH N(O)OH برابر kcal/mol 73/70 و کمترین انرژی فعالسازی برای تبدیل CH (OH)NO به CHONH(OH) برابر kcal/mol 72/37 به دست آمده است.