سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد یمینی –
علیرضا عاشوری –

چکیده:

سفالوپودهای لایه سفالوپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس) مورد مطالعه قرار گرفته است. لایه سفالوپوددار با گسترش تقریبا شمالی – جنوبی در سه ناحیه : حوضدو راه (جنوب کوههای شتری)، نیاز (شرق طبس) و پوشا -هورموک (شمالشرق طبس) بررسی شدهاست که از نظر سنگ شناسی ، تنوع و فراوانی فسیلها تفاوتهای عمده ای را نشان میدهد.
در این مطالعه پنج جنس از نوتیلوئیدها و شش جنس از آمونیدها برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. فون سفالوپودی مورد بررسی سن فرازنین میانی (؟)/ پسین تا فامنین پسین را نشان میدهد.