سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکان – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حد فاصل طول جغرافیایی ´۴۵-´۴۵ و ˚۵۳ شرقی و عرض جغرافیایی ´۲۵ و ˚۳۲-´۱۰ و ˚۳۲ شمالی در جنوب و جنوب غرب شهرستان اردکان و در زون آتشفشانی ارومیه-دختر واقع شده است. این سنگ های آتشفشانی به سن ائوسن بوده و شامل آندزیت، تراکیت، داسیت، ریوداسیت، و سنگ های آذرآواری وابسته است. سنگ های آذرآواری شامل کریستال لیتیک توف و آذرآواری بوده که قطعات آنها از جنس توف، داسیت و تراکیت تشکیل شده است. سنگ های آندزیتی از بین انواع سنگ های آتشفشانی منطقه، بیشترین گسترش را داشته و بر اساس مطالعات سنگ نگاری به سه گروه آندزیت، کوارتز اندزیت و آندزیت های دوپیروکسن دار رده بندی می شوند. این آندزیت ها دارای بافت پرفیری و گلومروپرفیری که تجمعی از کانی های پلاژیوکلاز، فلدسپار قلیایی، بیوتیت و هورنبلند بوده و در برخی نمونه ها به تجمعی از کانی های ثانویه تبدیل شده اند. سنگ های منطقه به شدت تحت تٱثیر دگرسانی پروپیلیتی شدن و اپیدوت زایی قرار گرفته و رنگ سبز این سنگ ها، شاهدی بر وجود این دگرسانی است. به طور کلی این سنگ ها ماهیت متا-پرآلومین و کالکو آلکالن پتاسیم متوسط-زیاد داشته و در ارتباط با زون برخورد قاره ای بوده که بیشتر شامل آندزیت کوهزایی اسیدی پتاسیم بالا هستند.