سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
رضا نداف – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
سیدرضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

در این مطالعه مقطع رادکان – بارو از لحاظ ویژگیهای رخساره های میکروسکوپی و میکروفسیل های شاخص مورد توجه قرار گرفته است. سپس این مقطع با مقاطع چشمه گیلاس، دره خور و گردنه مزدوران از نظر تغییرات ضخامت و سنگ شناسی مقایسه شده اند. حرکات خشکی زایی پایان ژوراسیک سبب پسروی دریا از شرق به غرب در مناطق مورد مطالعه گردیده و همچنین فعالیت حرکات قائم بلوک های گسله که همزمان با رسوبگذاری فعال بوده اند و با ایجاد هورست و گرابن در تغییر رخساره واحدهای سنگی و نبودهای رسوبی نقش داشته اند، موجب گردیده تا بر روی آهکهای دریایی سازند مزدوران رخساره های سازند شوریجه با وضعیت قاره ای، مردابی و دریایی نهشته گردند.