مقاله مطالعه سيتوتاکسونومي برخي گونه هاي جنس ميخك .Dianthus L در حوزه خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه سيتوتاکسونومي برخي گونه هاي جنس ميخك .Dianthus L در حوزه خراسان رضوي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميخك
مقاله کاريولوژي
مقاله سطح پلوئيدي
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آذرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Dianthus متعلق به تيره Caryophyllaceae داراي بيش از ۳۰۰ گونه در جهان مي باشد. اين جنس به لحاظ داشتن گونه هاي زينتي، تفاوت در سطح پلوئيدي و تنوع در فرم، شکل و اندازه گل حايز اهميت مي باشد. اين جنس در خراسان رضوي داراي دو گونه اندميك به نام هاي D. polylepis, D. binaludensis و گونه D. crinitus مي باشد. به منظور بررسي کاريوتيپ، مطالعه بر روي نه جمعيت از اين سه گونه در استان خراسان رضوي صورت گرفت. تعداد کروموزوم پايه براي Dianthus، X= 15 گزارش شده است. سطح پلوئيدي براي D. polylepis, D. binaludensis ديپلوئيد (۲n=30) و D. crinitus تتراپلوئيد ((۲n=60 بدست آمد. در تحقيق حاضر، براي اولين بار در ايران، کاريوتيپ سه گونه Dianthus تهيه و با مشخصات مورفولوژي مقايسه شده است.