مقاله مطالعه سيتوفيزيولوژيک مخاط واژن در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در دوران سيکل استروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه سيتوفيزيولوژيک مخاط واژن در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در دوران سيکل استروس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتوفيزيولوژي
مقاله مخاط واژن
مقاله سيکل استروس
مقاله گاو هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي شهري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: غيور نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيکل استروس در گاو به چهار مرحله تقسيم مي شود: استروس، متااستروس، دي استروس و پرواستروس. در مراحل مختلف سيکل استروس و تحت تاثير تغييرات هورموني موکوس واژينال از نظر خصوصيات سيتولوژيکي و همچنين ميزان ترشح تغيير مي کند. در اين مطالعه انواع و درصد سلولهاي اپيتليال واژن در مراحل مختلف سيکل تناسلي در گاو شيري نژاد هلشتاين مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روشها: از موکوس واژينال ۶ گاو نژاد هلشتاين که در مراحل مختلف سيکل استروس قرار داشتند گسترش سلولي تهيه و توسط تکنيک پاپ اسمير رنگ آميزي شد. سپس نمونه ها توسط بررسي ميکروسکوپي مورد تجزيه و تحليل سلولي قرار گرفت. از هر گاو به طور متوسط هر ۶ روز يکبار و در مجموع ۱۰ بار نمونه برداري شد.
نتايج: تغييرات بارز در انواع و درصد سلولهاي اپيتليالي واژن در مراحل مختلف سيکل تناسلي گاو کاملا مشهود بود. بر اين اساس در فاز استروس شمار سلولهاي superficial با هسته هاي بزرگ صورتي رنگ بيشتر بود. در متا استروس سلولهايintermediat با هسته درشت همراه تعداد معدودي سلول superficial مشاهده شد. در فاز دي استروس سلولهاي intermediat به ميزان فراوان و سلول پارابازال به تعداد کم ديده شد و در فاز پرواستروس فراواني سلولهاي پارابازال به صورت سلولهاي کوچک با هسته درشت بيشتر از ساير سلولها بود.
بحث و بررسي: تغييرات سيتولوژيک مشاهده شده در مخاط واژن گاو در طي دوره سيکل استروس به احتمال زياد ناشي از تغيير در سطح ترشحات هورموني غدد جنسي است. از آنجا که اندازه گيري سطح هورمونهاي جنسي خون امري تخصصي، پرهزينه و وقت گير است بنابراين با بررسي سيتولوژيک مخاط واژن مي توان زمان وقوع مراحل مختلف سيکل استروس و نيز لحظه تخمک گذاري را تعيين نمود.