مقاله مطالعه سيتولوژيکي و تعيين سطوح پلوئيدي در بعضي از گياهان بذري دورگ کترا ۱۰ مرکبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه سيتولوژيکي و تعيين سطوح پلوئيدي در بعضي از گياهان بذري دورگ کترا ۱۰ مرکبات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله سيتولوژي
مقاله سطح پلوئيدي
مقاله کاريوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرين عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي سطح پلوئيدي پايه هاي مرکبات شمال ايران که تعدادي از آنها داراي ويژگي هاي خاصي هستند مي تواند کمک موثري در به نژادي ارقام پرمحصول و کيفي مرکبات مفيد باشد. در اين رابطه شش دورگ طبيعي مرکبات بومي از ايستگاه کتراي مازندران وابسته به مرکز تحقيقات مرکبات کشور در رامسر انتخاب و از شماره ۷ تا ۱۲ نشانه گذاري شدند. اين گياهان حاصل بذور يک دورگ به نام کترا ۱۰ بوده و پس از ريشه دار شدن مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از روش له کردن ريشه ها و رنگ آميزي آنها با استواورسئين، نتايج زير حاصل شد. مطالعات مورفولوژيکي دورگ ها آنها را در رده شبه بالنگ قرار داد. تعداد کروموزوم ها در همه دورگ ها۲n=2x=18  بوده اند. بررسي مورفولوژيکي کروموزوم ها در رده شبه بالنگ نشان داد که آنها متاسانتريک با چند استثناي ساب متاسانتريک بودند و طول نسبي کروموزوم ها بين ۷ تا۳۲  درصد متغير بوده است، در نتيجه تفاوت چنداني از نقطه نظر اندازه و مورفولوژي کروموزوم ها نداشتند. خصوصيات کاريوتيپي با توجه به همگن بودن کاريوتيپ و عدم وجود گوناگوني بين کروموزوم ها در اين کاريوتيپ ها، نشانگر آن است که اين دورگ ها در مراحل اوليه تکامل فيلوژني مي باشند.