سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهنگ علی یاری – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی
ابراهیم راستاد – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کانسار طلای قلقله در بخش شمال باختری پهنه سنندج – سیرجان واقع شده است این کانسار از نوع کانسارهای طلا با میزبان پهنه های برشی شکل پذیر و شکنا بودهو در دسته کانسارهای طلای کوهزایی قرار می گیرد. براساس نتایج بدست آمده از مطالعات پتروگرافی و میکروترمومتری، دو نوع سیال درگیر در هر دو نوع رگه ها و رگچه های کوارتز – سولفید طلا دار همروند با برگوارگی میلونیتی و رگه و رگچه های کوارتز – سولفید و کوارتز – کلسیت طلا دار متقاطع با برگوارگی میلونیتی شناسایی شده است.