سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس

چکیده:

میانبارهایی سیال (fluid inclusion) بخشی از سیالات کانسار ساز هستند که در حفره های ریزی به اندازه کوچکتر ۱۰۰ میکرون به دام می افتند جهت مطالعه این سیالات با استفاده از دستگاه Linkam مدل ۹۱HFS ابتدا می بایست مطالعات بافتی و یاراژنز کانسار را انجام داد.
کانسار گل زرد در ۱۰ کیلومتری شمال شرق الیگودرز و در زون سسندج سیرجان قرار دارد، این کانسار در داخل رسوبات ترماس بالا ژوراسیک قرار گرفته است جهت مطالعه سیالات درگیر این کانسار ابتدا مطالعات بافتی صورتگرفته است سپس تعداد ۵ نمونه مقطع صیقلی دو برابر صیقل تهیه شده و با استفاده از دستگاه ذکر شده حرارت و شوری سیالات درگیر محاسبه شده اند.