سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر حسن زاده – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

پلها عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی می شوند و احداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پرهزینه و به علت وضعیت خاص سازه ای جزو آسیب پذیرترین عناصر راه می باشند. بطور طبیعی پلها با گذشت زمان دچار فرسودگی و آسیب دیدگی می شوند که تعمیر و بازسازی آنها نیاز به بودجه های سنگینی دارد. معمولا مسئولان تعمیر و نگهداری پلها با مشکل کمبود بودجه و نیز تخصیص بهینه آن مواجه هستند و از سوی دیگر هر چه تعمیر و بازسازی پلها به تعویق افتد وضعیت پلها بحرانی تر و هزینه تعمیر بیشتر خواهد شد. در کشورهای پیشرفته برای حل این مشکل از یک سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری پل،Bridge Management System) BMS) استفاده می گردد. در این سیستم مدیریت با استفاده از مدلهای ریاضی وضعیت پلهای موجود از لحاط کیفی و سازه ای مشخص می گردد و سپس با تعیین ضریب اولویت تعمیر پل، بودجه موجود به تناسب به پلها تخصیص داده می شود. همچنین با استفاده از این مدلها می توان روند کاهش ظرفیت بهره برداری هر پل را در طول زمان مطالعه و تاثیر انجام اقدامات تعمیری را در مقاطع مختلف زمانی بررسی نمود. در این مقاله با استفاده از برنامه نرم افزاری بسط داده شده، تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد کیفی پلهای بتنی مطالعه و وضعیت بهره وری دو پل بتنی در اصفهان با استفاده از نرم افزار مذکور مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج ارائه شده است.