سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آنا یاری نژاد –
بهروز درویش زاده –
مهدی نوروزی –
حسین پرتو آذر –

چکیده:

به منظور مطالعه بیواستراتیگرافی مجموعه‌ای از توالی های سنگ‌های رسوبی به سن کرتاسه بالایی در نواحی شمالی البرز مرکزی دو برش چینه شناسه گلند رود وزیر آب و مورد مطالعه قرار گرفت. قسمت بالایی برش چینه شناسی گلند رود ( سانتونین – مائستریشتین ) به ضخامت ۵۵۰m آنا پیوستگی هم شیعه بر روی رسوبات سنومانین سیری و در مرز دولتی به طور پیوسته در زیر رسوبات پالئوسن قرار گرفته است. بش چینه شناسی ۳۰ ق به ضخامت ۲۶۰m در این برش کار و ثبات کرتاسه بر روی پوشش گیاهی و در بالا بامزه نامشخص در زیر رسوبات پر شیاری قرار گرفته است. در مطالعه تعداد ۱۵۰ نمونه برداشت شده در دو برش تعداد ۳۴ جنس و ۷۰ گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک شناسایی و معرفی شده‌اند. در بین آن‌ها گونه‌های متنوع جنس Rosita ROBASZYNSKI / CARON / GONZALEZ & WONDERS 1984 با گسترش سنی از سانتونین تا بالاترین حد ماسستریشتین به طور سیستماتیک مطالعه شده‌اند. حضور گونه‌های متنوع این جز به وضوح درخت تکاملی آن را در حوزه البرز نشان می‌دهد.