سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل ابتکار – کارشناس ارشد مهندسین مشاور ساحل
عبدا… صدری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تونل خلیج فارس یکی از راه حل های مطرح اتصال زمینی جزیره قشم با سرزمین اصلی است که در منطقه پهل – لافت بررسی شده است. به منظور حفر و احداث این تونل لزوم بکارگیری سپر حفاری پیش بینی شده است . از آنجایی که ترابری مواد حفاری شده از سینه کار پیشروی و انتقال قطعات نگهداری به محل نصب آن نقش بسزایی در میزان پیشروی سپر حفاری دارند لذا مطالعات جامعی به منظور بررسی و طراحی سیستم ترابری حین احداث تونل خلیج فارس انجام شده است که این مقاله به نتایج حاصله از این مطالعات می پردازد. در این مطالعات امکان بکارگیری دو نوع سیستم ترابری "منقطع" و "پیوسته ـ منقطع" برای مسیرهای انتخاب شده تونل خلیج فارس در نظر گرفته شده است .در سیستم ترابری منقطع مناسب ترین کامیون و سیستم ریلی برای ترابری حین اجرا انتخاب گردیده است و لیکن در سیستم ترابری "پیوسته ـ منقطع" علاوه بر اینکه مطلوب ترین نوار نقاله و سیستم هیدرولیکی برای انتقال مواد حفاری شده طراحی شده است ، کامیون و سیستم ریلی مناسبی نیز برای انتقال قطعات بتنی پیش بینی شده است. در نهایت پس از تعیین گزینه های مطلوب هر سیستم و مقایسه آنها با یکدیگر، سیستم ترابری کامیونی (از نوع جاده ای) بعنوان گزینه برتر برای ترابری حین اجرای تونل خلیج فارس پیشنهاد شده است.