سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
محمود حبیب نژاد روشن – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

سیل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیرباز ، بشر شاهد وقوع آن می باشد . در ایران نیز بدلیل وسعت زیا د ، اقالیم متعدد و تراک م زمانی و مکانی بارشها در اکثر حوضه های آبخیز ، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی در ا کثر مناطق کشور می باشیم . امروزه یکی از ابزارها و روشهای مطرح در مقابله با پدیده سیل که در برخی از کشورهای جهان رایج گشته ، سیستم های پیش بینی و هشدار سیل می باشد . سیستم پیش بینی سیل ، سیستمی است جهت آگاه کردن مردم و مسئولین منطقه ای از خطر سیل و هشدار دادن به تمامی نقاط تحت پوشش . بیش از ۴۰ سال است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ، اجرای این سیستم ها آغاز شده ، ولیکن در ایران بر ر وی این سیستم ها بص و رت گسترده و عمو م ی برای تمامی مناطق کار نشده و هنوز در ابتدای راه قرار داریم . لذا در این مقاله به بررسی و مطالعه این سیستم ها و نحوه عملکرد آنها پرداخته شده و در نهایت نقش این سیستم ها در حفاظت از اراضی و مناطق مسکونی حاشیه مسیلها بیان شده است.