سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین نوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد حلالی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جهت تولید صنعتی فلز روی و یا اکسید آن از خاکههای کربناتی، پس از تغلیظ اولیه فرایند تکلیس برروی آن صورت میگیرد که در نتیجه آن اکسید روی بدست میآید. این در حالی است که تحقیقات انجام شده در زمینه سینتیکتکلیسو تاثیر آن بر پارامترهای فرایند اندکمی باشد. در این تحقیق تجزیه حرارتی هیدروکسید کربنات روی با خلوص بالا و کنسانتره کربنات روی (کنسانتره خشک شرکت کالسیمین زنجان) مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات شامل دو نوع آنالیز همدما و غیرهمدما میباشد. آنالیز همدما در شرایط دمایی و زمانی متفاوت برای هر دو نوع خاکه انجام گرفت. آنالیز غیر همدما توسط دستگاههای(Differential Scanning DSC و (Thermo Gravimetric Analysis) TGACalorimetry)جهت مطالعه واکنشهای تجزیه صورت گرفت. نتایج نشان داد برای هر دو ماده مدل هسته کوچک شونده با کنترل کننده واکنش سطحی پیشنهاد می شود. همچنین انرژی فعال سازی برای هیدروکسید کربنات روی و کربنات روی کالسیمین به ترتیب ۸۸/۷ و ۹۷/۳kJ/mol ارائه شد.