سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهرداد کیانی – مدرس دانشگاه پیام نور نهاوند
مریم یوسفی – مدرس دانشگاه پیام نور کنگاور
محمد جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه لرستان
داریوش ابوالفتحی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نهاوند

چکیده:
دره طائمه در جنوب استان همدان و شمال نهاوند قرار گرفته است مهمترین ویژگی اقلیمی این منطقه وزش بادهای منظم بر حسب فصل است کهع تاثیرات ویژه محیطی بر کشاورزی منطقه به خصوص کشت پلاستیکی صیفی بر جای گذاشته است . با استفاده از روش مطالعه سینوپتیکی یا کلی نگری شرایط جوی ، داده های روزانه وزش باد مشخص می شود که باد غالب منطقه از سمت غرب است . نقشه های میانگین سرعت باد هم نشان می دهد که در زمستان از سمت غرب به شرق و شمال شرق دره سرعت بادها افزایش می یابد و در فصل تابستان از شرق به غرب دره بر خلاف زمستان میانگین سعت بادها بیشتر می شود. تصاور ماهواره ای مربوط به مراکز فشار در آذرماه نشان می دهد که در هنگام وزش بادهای سرد ادامه زبانه پرفشار از سمت شمال شرقی کشور با فشار مرکزی ۱۰۳۶ میلی بار به سمت شرق دره کشیده می شود و ایزوبار ۱۰۲۵ میلی باری در نزدیکی دره طائمه قرار می یگرد دو نوع جریان باد یکی در فصل زمستان و ابتدای فصل بهار به صورت تندباردهای منظم سرد وش دید و دیگری بادهای فصل گرم بر کشاورزی منطقه تاثیر گذار هستند که جریان اول باعث تخریب پوشش های پلاستیکی کشت صیفی و سرمازدگی محصولات و گیاهان و. دومی باعث کاهش رطوبت در سطح مزارع به خصوص کشتزارهای صیفی می شود بازنگری در جهت جغرافیایی احداث کرتها و نهرهای کشت صیفی با توجه به جهت باد غالب و استفاده از سیستم های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره ای از راهکارهای کاهش اثرات وزش این بادها می باشد.