مقاله مطالعه شاخص هاي كشورهاي قاره آفريقا و جايگاه آن ها در تجارت جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۰ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه شاخص هاي كشورهاي قاره آفريقا و جايگاه آن ها در تجارت جهاني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي تجارت
مقاله تجارت جهاني
مقاله قاره افريقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: هومن تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف مطالعه شاخص هاي ارزيابي تجاري قاره آفريقا و ارزيابي جايگاه آنها در جهان تدوين شده است.
۱) قاره آفريقا حدود ۲۰ درصد از وسعت خشكي هاي جهان و ۱۴ درصد از جمعيت جهان را دارد. ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام هاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري در مقايسه كشورهاي قاره آفريقا با يكديگر وجود دارد. از ميان ۵۴ كشور آفريقا، ۱۱ كشور ذخاير نفتي دارند كه جمعا ۸۷٫۹ ميليارد بشكه است. از ۵۴ كشور قاره آفريقا،  33كشور با كمترين درجه توسعه يافتگي (LDCs) هستند كه ۷۰ درصد كشورهاي LDCs جهان (۴۸ كشور) را شامل مي شود. از ۵۴ كشور آفريقا، تعداد ۲۷ كشور عضو OIC هستند. در واقع نزديك نيمي از اعضاي سازمانOIC در قاره آفريقا قرار دارد كه به جز كشورهاي شمال آفريقا، اكثر اعضا در گروه با كمترين درجه توسعه يافتگي قرار دارند.
۲) حجم مبادلات تجاري آفريقا باجهان، از ۲۷۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۵۴۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵، دو برابر افزايش نشان مي دهد. از آن جا كه در طي دوره همواره صادرات اين قاره بر واردات آن پيشي گرفته، لذا موازنه تجاري اين قاره پيوسته مثبت بوده است. اين قاره تنها ۱٫۹ درصد از تجارت جهاني را دارد و تنها ۵ كشور آفريقاي جنوبي، الجزاير، مغرب، ليبي و مصر، بيش از %۵۶ از تجارت آفريقا را دارند كه قسمت اعظم تجارت در شمال و جنوب آن قاره متمركز است.