مقاله مطالعه شاخص هاي مهم اندازه گيري گونه راش در بخش نم خانه از جنگل خيرودكنار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه شاخص هاي مهم اندازه گيري گونه راش در بخش نم خانه از جنگل خيرودكنار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري
مقاله راش
مقاله ضريب قد كشيدگي
مقاله ارتفاع تنه
مقاله ارتفاع تاج
مقاله نم خانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضاحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اعمال روش هاي جنگلداري و شيوه هاي بهينه پرورش درختان براي دست يابي به هدف هاي پرورش جنگل؛ بررسي اندازه مشخصه هاي مختلف درختان مي تواند مفيد واقع شود. در بخش نم خانه از جنگل آموزشي پژوهشي خيرود كنار نوشهر، ۱۱۰ اصله درخت راش به طور تصادفي گزينش و بر روي هريك از آنها مشخصه هاي جهت، شيب، قطر كنده، قطر برابر سينه، ارتفاع كامل، ارتفاع تنه و ارتفاع تاج اندازه گيري و يادداشت شدند و پس از تجزيه و تحليل داده ها نتايج زير براي اين گونه در بخش نم خانه بدست آمد:
– بين قطر برابر سينه و ارتفاع كامل درختان راش يك همبستگي تواني وجود دارد.
– بين قطر برابر سينه و ارتفاع تاج رابطه تواني وجود دارد.
– بين قطر برابر سينه و ارتفاع تنه درخت يك همبستگي تواني وجود دارد.
– ضريب قد كشيدگي (Slenderness factor) يا پايداري h/d<80 گونه ياد شده از قطربرابرسينه ۳۹ سانتيمتر شروع مي شود.
– بين قطر كنده و قطر برابر سينه يك همبستگي تواني وجود دارد.