مقاله مطالعه شاخص هاي ناپايداري در تشكيل تگرگ در ايستگاه هواشناسي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه شاخص هاي ناپايداري در تشكيل تگرگ در ايستگاه هواشناسي تبريز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تگرگ
مقاله تبريز
مقاله شاخص K
مقاله شاخص هاي ناپايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرموسوي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مخاطرات اقليمي مهم در محيط طبيعي و انساني، پديده تگرگ است. ميزان خسارت تگرگ بسته به اندازه تگرگ و شدت رگبار آن، متفاوت است. شناخت روش هاي مقابله با اين پديده، مستلزم بررسي ماهيت وقوع و توزيع زماني و مكاني آن در مناطق مهم مي باشد. براي اين منظور در اين مطالعه از داده هاي ۱۴ مورد بارش تگرگ مربوط به ايستگاه هواشناسي تبريز در طي دوره آماري بين سال هاي ۲۰۰۵-۱۹۸۷ استفاده شده است. روش هاي مورد استفاده در اين مطالعه شاخص هاي ناپايداري در تشكيل تگرگ نظير شاخص هاي LCL، CCL و K مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه در ايستگاه تبريز هر اندازه سطح يخبندان كمتر از ۳۰۰۰ متر باشد، احتمال وقوع تگرگ كمتر و هر چقدر فاصله سطح يخبندان تا قله ابر زياد باشد، احتمال وقوع تگرگ بيشتر خواهد شد.