سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
صغری غلامی – استادگروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
فرنگیس قاسمی – دانشجوی دکتری گروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:
شناخت بیشتر موجودات در جهت حفاظت از آنها امری ضروری می باشد بخصوص در رابطه باموجوداتی مثل خفاش ها که نقش کلیدی در اکوسیستم دارند. با توجه به فعالیت خفاش میوه خوار مصری هم در روشنایی و هم تاریکی، شبکیه چشم و لایه های آن بررسی گردید. ۳ سر خفاش با وزن تقریبی ۱۲۰g را با mist net صید و هر دو چشم آن پس از بیهوشی جدا نموده و به منظور انجام تهیه مقاطع بافتی در گلوتارآلدئید ۴% و بافر ۰/۱ مولار سدیم کوکودیلیت تثبیت و مراحل آماده سازی مقاطع به روش استاندارد انجام شد. لامهای تهیه شده با میکروسکوپ مجهز به دوربین مطالعه و ضخامت لایه ها با لنز مدرج اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از میکرومتری لایه های شبکیه، تفاوت در ضخامت لایه ها، آرایش، انتشار و سلولهای گیرنده نور نسبت به دیگر پستانداران مشاهده گردید. هر دو نوع سلول مخروطی و استوانه ای با اشغال نواحی خاص خود مشاهده گردید و انتشار آنها از مرکز کره چشم به جوانب آن متفاوت بود. با استناد به نتایج حاصل، این گونه خفاش روز فعال است و در تاریکی کمتر از چشم برای موقعیت یابی استفاده می کند.