سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هدی یاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ولی احمد سجادیان – شرکت نفت و گاز اروندان

چکیده:

انجام فرایندهای افزایش میزان بهره وری از مخازن مستلزم پیش بینی عملکرد مخزن و مکانیسم های تولید در آن می باشد . ذخائر نفتی در دنیای امروزوغیرقابل تجدید بودن این ذخائر ، اهمیت روشهای بهینه ، جهت بدست آوردن حداکثر بازیابی از مخازن نفتی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . بطور کلی در مخازن ، پس از مدتی بهره برداری ، فشار مخزن کاهش یافته و این امر منجر به افت میزان تولید نفت خواهد شد ، به همین علت روشهای تثبیت فشار مخزن ، ویا کند نمودن این افت فشار باید بکار گرفته شوند . از مهمترین این روشها می توان به تزریق سیالات ،خصوصا" گاز وآب ( به لحاظ سهولت عملیات ودر دسترس بودن سیال تزریقی) اشاره نمود . تزریق گاز یا آب عمدتا" به دو صورت تزریق آب و گاز به آبده و کلاهک گازی مخزن به منظور تامین فشار و تثبیت آن ، و یا تزریق آب و گاز به لایه نفتی ، جهت جا به جایی غیر امتراجی نفت انجام گیرد . شبیه سازی یک مخزن نفتی برای تعیین مدیریت مخزن واستراتژی تولید به منظور بهینه برداشت نفت برای مخازن استفاده می شود . سناریوهایی که در این مطالعه استفاده می شود شام ل : ۱ -تولید در حالت طبیع ی ۲ -تزریق آ ب ۳ -تزریق گاز ۴ -تزریق گاز در بالای مخزن با تزریق آب در پائین مخز ن ۵ -تزریق گاز در پائین مخزن با تزریق آب در بالای مخزن .این سناریوها اجرا ونتایج بدست آمده با هم مقایسه گردی د .نتایج نشان می دهد تزریق گا ز( در حالت تزریق گاز به لایه نفتی با استفاده از پیکربندی چاههای تزریقی وتولیدی افقی) در این مخزن ضریب بازیابی بهتری نسبت به حالتهای دیگر تزریق بدست می دهد واین استراتژی تولید کارایی بهتر و ازدیاد برداشت نفت بالاتری را نتیجه می دهد.