سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سیم چی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی کفلو – استاد یار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
عبدالرضا سیم چی – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد- پژوهشکده فناوری نانو- دانشگاه صن

چکیده:

اخیرا" پیلهای سوختی به عنوان یک منبع انرژی پاک مورد توجه زیادی واقع شده است. بدین منظور تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از هیدروژن با یک تکنیک مناسب (دما و فشار پایین) در صنایع اتومبیل صورت گرفته است. بخاطر مشکلات موجود در ذخیره سازی هیدروژن بصورت مایع