سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه کلاته – شیمی معدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فاضله خزائی – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

گوانیدین ترکیبی است به فرمول CN3H5 که در تحقیقات فارماکولوژی، صنعتی، پزشکی و تحقیقات بیوشیمی مورد استفاده قرا رمی گیرد . به منظور گسترش دامنه تحقیقات در این مقالهکمپلکس های جدیدی از فلزات واسطه کبالت ، نقره و مس با این لیگاند تهیه شده است که با روشهای محاسباتی به بررسی آنها پرداخته ایم. طیف های IR,H-NMR,C-NMR جهت تایید کمپلکس ها گرفته شده است. محاسبات Ab initio با متد B3LYP, HF و سری پایه ۶-۳۱۱+Gو۶-۳۱G در نرم ا فزار گوسین ۹۸ ، برای بهینه سازی ساختارهای فضایی و محاسبه انرژی کل کمپلکس استفاده شده است.