سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین صمدی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
محمد ولی ولی زاده – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
حسن میرنژاد – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در حاشیه توده تونالیتی دهنو در شمالغرب مشهد، رخنمونهایی از اسکارن با بلورهای فراوان گارنت همراه با لایهبندی مشخص دیده میشود. پروتولیت این تودهها سنگهای کربناتهای است که در اثر تزریق توده تونالیتی در طی دگرگونی متاسوماتوز به اسکارن تبدیل شده است. برای تعیین ترکیب شیمیایی این گارنتها بررسی نقطهای الکترون میکروپروپ آنالیزور در مرکز و حاشیه بلور در موسسه مطالعه تحولات کره زمین ژاپن انجام شد. نتایج حاصل نشان دادند که محتوای کروم و منگنز این کانیها قابل اغماض بوده و از لحاظ ترکیب کانیشناسی با توجه به چگونگی تغییر عناصر آلومینیم و آهن در مرکز و حاشیه کانی، متعلق به سری گراندیت (گروسولار – آندرادیت) میباشند. گارنتهای مورد مطالعه نشاندهنده اسکارن کلسیک با پتانسیل کانهزایی طلا، قلع و سرب- روی میباشند .