سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
مریم امین الرعایایی یمینی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
جمشید احمدیان – دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

مجموعه آتشفشانی – رسوبی تتماج واقع در جنوب شرقی کاشان، شامل روانه های گدازه ای (بازالت، آندزیت بازالتی و آندزیت)، موادآذر آواری (انواع توف و آگلومرا) و سنگ های رسوبی(آهک و ماسه سنگ) به سن الیگوسن، متحمل دگرسانی گرمابی شده و بر اثر آن کانی های اپیدوت، کلریت ، کلسیت، کوارتز، هماتیت و سریسیت در سنگ های آتشفشانی منطقه ظاهر شده است. مطالعات ژئوترمومتری بر روی کلریت های حاصل از دگرسانی نشان می دهد که این کانی در دمای حدود ۳۰ درجه سانتی گراد مثبت و منفی ۲۷۰ تشکیل شده است. علاوه بر این محدودهپایداری مجموعه کانی های همزیست با کلریت (از قبیل اپیدویت، کلسیت و کوارتز) نیز نشان میدهد که سنگ های آتشفشانی منطقه تتماج در دمای حدود ۳۰ درجه سانتی گراد مثبت و منفی ۲۷۰ دگرسان شده اند.