سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا قربانی موید – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم ان
فواد بهزادپور – کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم ان

چکیده:

با توجه به اهمیت ویژگی های مشتریان بر افزایش مقبولیت خرید اینترنتی، مطالعات و تحقیقات زیاد در این زمینه صورت گرفته است که تعمیم پذیری این عوامل اساسی بیشتر مورد یک یا دو محصول بررسی شده است. مطالعه تطبیقی حاضر و مرور ادبیات این موضوع نشان می دهد که تکنولوژی اطلاعات (PIIT)، امنیت شبکه، نگرانیهای شخصی در مورد اطلاعات خصوصی، و نقش محصول عوامل تعیین کننده پذیرش مشتری در خرید اینترنتی در مورد یک محصول خاص را تشکیل می دهند. اما محققان در تحقیقات تکمیلی بعدی بر اساس مدل پیترسون و همکارانش (۱۹۹۷) که کالاهای مصرفی را به دسته تعدد خرید و هزینه کثرت خرید آن کالا، ارائه ارزش، و درجه تمایز گذاری طبقه بندی کرده است، عوامل تعیین کننده بر خرید اینترنتی را به جای یک محصول بر روی انواع مختلف محصول مورد آزمایش قرار داده اند. نتایج تحقیقات اخیر حاکی از آن است که در آنالیز تاثیر خصوصیات مشتریان بر خرید اینترنتی باید به این نکته توجه کرد که مشتریانی با ویژگی های ثابت در برابر انواع مختلف محصول رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند، به عبارت دیگر تعیین کننده های پذیرش مشتری در مورد خرید اینترنتی با توجه به نوع خدمات یا کالا فرق می کنند.