سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
جواد خزائی – دانشجوی دکتری عمران- خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالفضل اسلامی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
در سالیان اخیر با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انواع شمع در پروژه های مختلف عمرانی بررسی انواع شمع از حیث عملکرد آنها و نیز مطالعه عوامل موثر بر ظرفیت باربری شمع ها اهمیت ویژه ای یافته است و بدیهی است نوع و شکل شمع مورد استفاده پارامتر بسیار مهمی برای مهندسین ژئوتکنیک در هر پروژه می باشد از جمله موارد بسیار موثر بر انتخاب نوع شمع مورد استفاده شرایط محیطی محل اجرا می باشد که گاهی تمام عوامل دیگر در انتخاب نوع شمع را می تواند تحت الشعاع قرار دهد. از طرف دیگر بحث مهم در کاربرد شمع ها ظرفیت باربری آنها می باشد که می توان نشان داد به شکل مقطع شمع وابستگی زیادی دارد در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی یک نوع شمع خاص و کمتر دیده شده ، آزمایش فشار و کشش بر روی شمع های مدل انجام شده است انتظار می رود این شمع ها که نام شمع های پیچشی پره ای برای آنها انتخاب شده است به دلیل شکل خاص خود ظرفیت باربری بالاتری راب ه خصوص در کشش از خود نشان دهند آزمایش ها بر روی چند مدل شمع انجام شده است و بدین منظور شمع های مدل در دستگاه فشار همه جانبه مخروطی (FCV-AUT) تحت بارگذاری و آزمایش قرار گرفته اند که از بهترین دستگاه ها در مطالعه مدل شمع می باشد.