مقاله مطالعه عددي اثر شرايط اوليه پاشش بر چرخش ناحيه احتراق پذير داخل ابر سوخت و هوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه عددي اثر شرايط اوليه پاشش بر چرخش ناحيه احتراق پذير داخل ابر سوخت و هوا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل عددي
مقاله ابر دوفازي
مقاله ناحيه احتراق پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به مطالعه عددي اثر شرايط اوليه پاشش بر جابجايي و چرخش ناحيه اي از ابر دوفازي سوخت و هوا که در محدوده احتراق پذيري قرار دارد، پرداخته مي شود. اين ابر از پاشش مقدار معيني از يک سوخت مايع به محيط باز اتمسفر بوجود مي آيد. با بررسي ساختار داخلي اين ابر بر حسب زمان ناحيه اي از ابر که در آن غلظت سوخت در محدوده احتراق پذيري قرار دارد شناسايي شده و اثر شرايط اوليه پاشش، نظير دماي سوخت، سرعت پاشش و قطر متوسط قطرات در رفتار اين ناحيه مطالعه مي گردد. اين امر قدم موثري در انتخاب مکان مناسب براي اشتعال ابر در يک زمان معين مي باشد. براي اعتبار دهي، مقايسه اي بين نتايج عددي و نتايج تجربي صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهند که افزايش سرعت پاشش و قطر متوسط قطرات و نيز کاهش دماي اوليه سوخت باعث افزايش چرخش ناحيه احتراق پذير داخل ابر مي گردد.