مقاله مطالعه عددي سه بعدي آبشستگي اطراف پايه پل ها تحت جريان هاي غير ماندگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات علوم آب – Journal of water sciences research از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه عددي سه بعدي آبشستگي اطراف پايه پل ها تحت جريان هاي غير ماندگار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشستگي موضعي
مقاله جريان غير دايمي
مقاله نرم افزار SSIIM
مقاله هيدروگراف سيلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي تايماز
جناب آقای / سرکار خانم: خرقاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبشستگي موضعي در مجاورت پايه پل ها همواره به عنوان يک مشکل، بويژه در زمان وقوع سيلاب ها در رودخانه ها مطرح بوده است که اگر تمهيدات لازم براي پيش گيري از اين پديده و يا کاهش اثرات آن انديشيده نشود، سازه پل با خطر انهدام مواجه خواهد بود. همچنين قرارگيري پي پايه پل در فاصله زياد از سطح زمين باعث غير اقتصادي شدن طرح مي شود. مطالعات آزمايشگاهي نشان داده است که مقدار آبشستگي حاصل از وقوع هيدروگراف سيلاب بمراتب کمتر از مقدار آبشستگي محاسبه شده از دبي حداکثر سيلابي است. لذا چنانچه بتوان مقدار آبشستگي تحت اثر جريان غير دائمي را شبيه سازي نمود، مي توان به اقتصاد طرح کمک فراواني نمود. در اين تحقيق با بکارگيري مدل عددي سه بعدي  SSIIM، آبشستگي اطراف تک پايه استوانه اي تحت هيدروگراف جريان شبيه سازي شد. جهت صحت سنجي از داده هاي آزمايشگاهي موجود در اين زمينه استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد که با استفاده از مدل عددي SSIIM مي توان مقادير آبشستگي را در شاخه صعوي هيدروگراف با دقت مناسبي شبيه سازي نمود.