مقاله مطالعه عددي عملکردهاي مختلف پديده الکترووتينگ با روش لتيس بولتزمن و آناليز خطاي اين روش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه عددي عملکردهاي مختلف پديده الکترووتينگ با روش لتيس بولتزمن و آناليز خطاي اين روش
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترووتينگ
مقاله لتيس بولتزمن
مقاله مدل انرژي آزاد
مقاله ميکرو قطره
مقاله ترکيب قطرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين فر حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورفرد موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پديده الکترووتينگ در کاربردهاي پيشرفته اي در زمينه سيستم هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکال مطرح شده است. در اين پديده، برهمکنش بين ميدان الکتريکي و بارهاي سطحي باعث ايجاد نيروهاي الکتريکي مي شوند که سبب تغيير خاصيت تر کنندگي سطح مي شوند. در کار حاضر ضمن بررسي عبارت خطاي منتجه از بازيابي معادلات ناوير – استوکس از معادله لتيس بولتزمن براي مدل انرژي آزاد، با استفاده از مدلي که اخيرا توسط نويسندگان توسعه داده شده است، تمامي عملکردهاي مطرح در پديده الکترووتينگ (يعني پخش، حرکت، تقسيم و ترکيب دو قطره) به شکل سه بعدي آن شبيه سازي شده اند. نتايج به دست آمده داراي تطابق خوبي با نتايج تحليلي و تجربي موجود در ادبيات فن مي باشند.