سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد پزشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا
صادق تابع جماعت – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

انبساط جریان در داخل یک نازل همگرا ـ واگرا با انتهای صاف (Ramp Nozzle) شبیه سازی شده است . برای این کار ازحل عددی بر پایه روش تفاضل محدود استفاده شده است . در این مطالعه، یک روش کاملاً ضمنی برای جریان احتراقی توربولانس بوسیله ترکیب کردن روشTVD – درجه دوم یی و هارتن و روش بالادست – پایین دست ضمنی مؤثر شون – یون دست آمده است . معادلات اجزاء، معادلات ناویراستوکس و مدل توربولانس در روش عددی بکار گرفته شده و با درنظر گرفتن شیمی نرخ محدود، حل شده اند . مدل عددی توسط مقایسه با نتایج تجربی صحه گذاری شده است . اثر تغییر پارامترهای ورودی مانند فشار، دما و نسبت سوخت به اکسید کننده، بر پارامترهای خروجی از قبیل فشار، دما، سرعت، ضربه مخصوص و همچنین مطالعه بر روی تغییرات اجزاء در طول میدان جریان، نرخ واکنشها و اثرات آنها بر میدان جریان و پارامترهای خروجی نازل، مورد مطالعه قرار گرفته است .