سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر رسولی – کارشناس ارشد مکانیک، مرکز تحقیقات فناوری پیشرانش
فرهاد ریخته گر نظامی – کارشناس ارشد هوافضا، مرکز تحقیقات فناوری پیشرانش

چکیده:

در این تحقیق اثر تشعشع درون محفظه احتراق مایع سوز پرسرعت بررسی شده است. از مدل عرض گسسته (Discrete Ordinate) برای حل معادله انتقالی تشعشع استفاده شده و ضریب جذب (Absorption Coefficient) از مدل مجموع وزن‌ دهی شده گازهای خاکستری (WSGGM) حاصل گردیده است. همچنین تزریق سوخت مایع با در نظر گرفتن فاز گسسته ثانویه در دستگاه مرجع لاگرانژی مدل شده است. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تشعشع و انتقال حرارت ناشی از آن دمای دیواره محفظه را تا حدود ۱۰ درصد افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش دمای گازهای خروجی می گردد. همچنین تشعشع موجب شدت یافتن تبخیر قطرات درون محفظه و در نتیجه افزایش راندمان احتراق می شود.