سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق علیخانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک
امین بهزادمهر – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

با استفاده از مدل دو فازی مخلوط، رفتارهایحرارتیهیدرودینامیکی جریان آرام سیال نانوف شامل آب و ذرات اکسید آلومینیوم با نسبتهای حجمی گوناگون ، دراثر انتقال حارت جابجایی ترکیبی درون یک لوله یخمیده ی افقی، بصورت عددی بررسی شدهاست. در این مطالعه، اثر افزودن ذرات با قطر ۱۰nm به سیال پایه بر روی پارامترهای هیدرودینامیکی و حراتی، موردبررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر ناچیز ذرات نانو بر روی پارامترهایهیدرودینامیکی است. ولی آثر آنها بر روی پارامترهای حرارتی، قابل توجه می باشد. همچنین نسبت حجمی ذرات، در نزدیکی دیواره ی داخلی لوله، انحراف بیشتری نسبت به حالت همگن از خود نشان می دهد.