سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان فولادگر – کارشناس ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
احمد سوهانکار اصفهانی – استادیار ، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق اثر تولید کننده های گردابة نوع باله-مثلثی ، با دو آرایش واگرا و همگرا ، در افزایش انتقال حرارت و افت فشار مبدلهای حرارتی لوله- پره ای، با لوله های در یک خط و یک در میان، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه به صورت عددی وسه بعدی ،توسط نرم افزار فلوئنت، در محدودة اعداد رینولدز ۳۰۰ تا ۲۲۰۰ برای سیال عامل هوا انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در محدودة رینولدز۳۰۰ تا ۲۲۰۰ آرایش همگرا از آرایش واگرا و آرایش همگرا با لوله های یک در میان، از آرایش همگرا با لوله های در یک خط، کارآتر است.در ضمن مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه، نتایج به دست آمده در این تحقیق را تأیید می کند.