سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
رضا قارنگیان – مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع)
حسین محمدزاده – مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع)

چکیده:
امروزه با گسترش تهدیدات نظامی علیه تاسیسات نظامی کشورها به خصوص صنایع نظامی دریاها، لزوم درک صحیح از تحلیل و طراحی این صنایع نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. یک طبقه بسیار مهم از این تهدیدات، انفجار زیر آب و اثر آن بر سازه های شناور و غوطه ور می باشد. در این تحقیق ابتدا به معرفی ساختار پدیده انفجار زیر آب و تئوری های حاکم بر انتشار امواج هیدرودینامیک درون سیال ناشی از امواج شاک انفجاری و اندرکنش آن با سازه های دریایی پرداخته می شود. سپس معادلات حاکم با دو رویکرد مختلف با و بدون در نظر گرفتن اثر کاویتاسیون بررسی می گردد. در انتها نیز به مطالعه عددی یک ابر زیر دریایی S120 نیروی دریایی بریتانیا تحت اثر انفجار زیر آب و بررسی پاسخ های آن پرداخته می شود