سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زاد شکوریان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز
احسان عبدی سبوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تبریز
حسین جعفر زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تعداد دندانه های چرخدنده و ضریب اصطکاک بر روی نیروی شکل دهی و نحوه سیلان مواد در فورج دقیق چرخدنده های ساده می باشد. دراین مطالعه روش شبیه سازی المان محدود مورد استفاده قرار گرفته است. برای مدل سازی، قطعه مورد مطالعه از جنس آلیاژ تلوریوم – سرب در نظر گرفته شده و بصورت صلب-پلاستیک توسط نرم افزار شبیه سازی المان محدود DEFORM-3D تحلیل شده است. برای معتبر سازی نتایج، داده های بدست آمده از شبیه سازی عددی در این تحقیق با نتایج تجربی منتشر شده در مراجع معتبر مقایسه شده و اعتبار نتایج مورد تایید قرار گرفته است. با هدف یافتن شرایط بهینه و بهبود کیفیت قطعه کار و کاهش هزینه تولید در این تحقیق تاثیر تعداد دندانه ها و ضریب اصطکاک بر نیروی شکل دهی، فشار ویژه و نحوه سیلان مواد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داده است که مناسب ترین تعداد دندانه برای تولید چرخدنده ها به روش فورج دقیق ۱۰ الی۱۵ عدد می باشد که علت آن حداقل بودن فشار ویژه با این تعداد دندانه می باشد و همچنین در فرایند فورج دقیق برای دستیابی به سیلان یکنواخت مواد با نیروی کمتر لازم است ضریب اصطکاک در حداقل مقدار ممکن باشد.