سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن خانلری بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک،، دانشگاه تبریز
مجید الیاسی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهنام داودی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک،، دانشگاه تبریز

چکیده:

هیدروفرمینگ لوله یکی از فرآیندهای شکل دهی فلزات است که در آن لوله در اثر فشار داخلی ناشی از سیال و تغذیه محوری در انتهای لوله، به شکل حفره قالب در می آید. در سالهای اخیر، این فرآیند برای کم کردن وزن و افزایش استحکام قطعات، مورد توجه صنایع هوا فضا و خودروسازی قرار گرفته است. از موضوعات مهم مطرح در این فرآیند، توزیع ضخامت و هندسی محصول است. از پارامترهای موثر بر این موضوعات و کیفیت محصول هیدروفرم شده تغذیه محوری است. در این مقاله، به کمک شبیه سازی اجزای محدود، اثر تغذیه محوری بر توزیع ضخامت و هندسه قطعه تولید شده در قالب هیدروفرمینگ لوله های پله ای استوانه ای بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که با افزایش تغذیه محوری، میزان پرشدگی گوشه قالب افزایش می یابد. همچنین با افزایش تغیه محوری نازک شدگی ضخامت دیواره لوله در ناحیه انبساط کاهش و ضخیم شدگی آن در ناحیه تغذیه افزایش می یابد.