سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید ابریشمی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
به منظور جلوگیری از اتلاف و هدر رفت آب در کانال های انتقال، دانستن میزان نشت آب از کانال ها امری ضروری است. اگر چه درصورت بالا بردن دقت عمل در انجام آزمایشات صحرایی، این آزمایشات پاسخ های قابل قبول و دقیقی از تخمین میزان نشت در بازه های زمانی مختلف را به ما خواهند داد، اما بایستی به این نکته توجه داشت که روش های فوق زمان بر و هزینه بر می باشند. حال آن که با بهره گیری از روش های عددی می توان حجم بالایی از داده ها را در مدت زمان کوتاه با حداقل هزینه پردازش نمود. در مطالعه حاضر، توانایی مدل نرم افزاری seep/w برای تخمین میزان نشت آب از کانال بتنی حوضه رودخانه شیانگ چین بررسی شد. نتایج نشان می دهد که پوشش کانال تنها عامل مؤثر بر نشت کانال نمی باشد بلکه جنس و میزان نفوذپذیری توده خاک زیر بستر کانال نیز می تواند نشت را تحت تاثیر قرار دهد.