سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد افراسیاب – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایر
محمدرضا موحدی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

فورج شعاعی یک فرایند فورج با قالب باز است که برای کاهش قطر شفتها، لوله ها، محورها و شفتهای پله دار و ایجاد پروفیل داخلی در لوله ها بکار می رود. فرایند را می توان هم بصورت سرد و هم بصورت گرم انجام داد. به دلیل نیروهای بسیار بزرگ فورجینگ، ابزار در معرض تنشهای بزرگ و سایش قرار دارد. بنابراین موفقیت فرایند فورج به سناخت عوامل خرابی قالب و بهینه سازی شرایط کاری ابزار بستگی کامل دارد. توجه به این عوامل تقویت عمر ابزار را بدنبال دارد. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی سه بعدی اجزا محدود تاثیر پارامترهای مختلف فرایند بر عمر ابزار در فرایند فورج شعاعی بررسی می شود. سایش و خستگی مکانیکی به عنوان مدهای مختلف خرابی ابزار مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر پارامترهای فرایند بر عمر ابزار ارائه شده است.