سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن خانلری بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
مجید الیاسی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهنام داودی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله، با روش شبیه سازی اجزای محدود، اثر پارامترهای هندسی بر شک لپذیری و توزیع ضخامت محصول درفرآیند هیدروفرمینگ لوله پله ای استوانه ای بررسی شده است. پارامترهای هندسی مورد نظر در این تحقیق، شامل طول ناحیه انبساط و شعاع گوشه قالب می باشد. در این بررسی، سطح انبساط لوله به عنوان معیاری برای شکل پذیری در نظرگرفته شده است. لوله استفاده شده در این تحقیق از جنس فولاد زنگ نزن کم کربن (SS316L)و از نوع بدون درز بوده است. نتایج نشان داده است که با افزایش طول ناحیه انبساط، سطح انبساط لوله افزایش م ییابد. همچنین با افزایش شعاع گوشه قالب، سطح انبساط و نازک شدگی لوله افزایش می یابد.