سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرفرهاد نجفی – دانشگاه صنعت آب و برق – گروه مهندسی مکانیک نیروگاه
محمدحسن سعیدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدصادق صادقی پور – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

جریان مغشوش در داخل لوله مکش (Draft Tube) توربین آبی فرانسیس افقی به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی آزمایشگاهی که هدف از انجام آن ثبت نتایجی برای تایید تحلیل عددی جریان سه بعدی بوده است، با استفاده از یک پراب سه حفره ای فشاری پروفیل سرعتهای محوری و دورانی بدست آمدند. از آنجا که در جریان چرخشی، ویسکوزیته جریان مغشوش غیر ایزوتروپ می باشد لذا، برای اطمینان از دقت پاسخها، برای مدل سازی تنشهای رینولدزی از مدل RSM استفاده شده است. همچنین اثرچرخش جریان بر جریان بر کارکرد لوله مکش مورد بررسی قرار گرفته است.