سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا صفائی – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک
حمیدرضا گشایشی – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک
مرجان گودرزی – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک
بهنام رحمانیان – مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک

چکیده:

در این مطالعه حل عددی حرارتی و دینا میک سیالات جابجایی هوا درون یک حفره مر بعی با جریان آرام به کمک شیوه حجم محدود ارائه شده است . حفره مربعی دارای دو دیواره به صورت عایق و دو دیواره با اختلاف دماهای معین بوده است . در این پژوهش ، اعداد رایلی ۱۰۴ تا ۱۰۷ بررسی شده اند . خطوط دما ثابـ ت و جریـان ارائـ ه و تحلیل شده اند . نتایج عددی بدست آمده در این مطالعه می تواند توسط پژوهشگرانی که در مورد مسائل انتق ال حرارت جابجایی آزاد مطالعه می کنند، مورد استفاده قـرار گیرد