سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد بهروزفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده هوافضا دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – استادیار دانشکده مکانیک دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شتابدهنده رم سامانه جدیدی است که با استفاده از آن می توان سرعت اجرام را تا حدود ۱۲ km/s رساند. این اجرام می توانند از چند گرم تا صدها کیلوگرم باشند. عملکرد این سویله شبیه به موتورهای اسکرم جت و OSWE می باشد. د رتحقیق حاضر جریان دو بعدی و محترق مخلوط هیدروژن و هوا در داخل شتابدهنده رم مدل شده است. برایاین منظور معادلات ناویر – استوکس که بصورت رینولدز متوسط گیری شده اند همراه با معادلات بقای جرم اجزای شیمیایی بااستفاده از روش پیشرفته تسخیر شاک TVD و شگرد MUSCL به همراه محدود کننده های مینماد حل می شوند سینتیک احتراق ۹ جزئی و ۱۸ واکنشی بوده، نرخ واکنشهای محدود درنظر گرفته شده و اغتشاش توسط مدل جبری بالدوین – لومکس مدل شده است. روش تکرار LU-SSOR در حل عددی استفاده شده است. برنامه کامپیوتری مذکور برای جریان داخل یک مجرا با شیب ۱۰ دررجه اجرا شده و توزیع فشار و دما در فاصله y=0.13 cm از دیواره با نتایج عددی مشابه مقایسه شده است. سپس جریان با اعداد ماخ مختلف روی یک پرتابه در داخل شتابدهنده رم توسط برنامه کامپیوتری مذکور حل شده و موقعیت موجهای ضربه ای و جبهه شعله با افزایش سرعت بررسی شده است.