سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن اکبرزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)، دانشکده مهندسی مکانیک، دان
محمد جعفر کرمانی – استادیار

چکیده:

در این مق اله سه دهانه ورودی موتور رمجت با هندسه دوبعدی و نیز یک موتور کامل رمجت شامل دیفیوزر ورودی، محفظه احتراق و نازل خروجی با هندسه متقارن محوری، به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. دهانه ۱ که از مقالات انتخاب شده است، جریان مافوق صوت ورودی را به صورت مافوق صوت به محفظه احتراق تحویل می دهد. در دو دهانه دیگر، جریان هوا با عدد ماخ ۲,۵ و با شرایط پرواز در ارتفاع km۱۰ به میدان محاسباتی وارد شده و پس از گذر از سیستم امواج ضربه ای تولید شده توسط جسم مرکزی دهانه، با عبور از یک شاک قائم، به صورت مادون صوت وارد محفظه احتراق می شود. دهانه ۲ با تراکم خارجی کار می کند، در حالیکه پروفیل جسم مرکزی و مجرای دهانه ۳ طوری طراحی شده که بخش ی از فرایند تراکم هوا در خارج دهانه و بخش دیگر آن در مجرای داخلی دیفیوزر انجام می شود. تحلیل لزج متلاطم و غیرلزج معادلات حاکم با بکارگیری روش بالادست رو (Roe) انجام شده است. هنچنین از روش تفاضل مرک زی صریح مک کورمک (MacCormack) نیز در تحلیل غیرلزج برای مقایسه نتایج استفاده شده است. مدلسازی اثرات تلاطم توسط مدل جبری بالدوین لمکس و نیز مدل دو معادله ای رینولدز بالای k -ε انجام شده است. با انجام مطالعات پارامتریک، نتایج مفصلی ارائه شده که با مقایسه با مقالات معتبر از صحت برنامه محاسباتی و نتایج آن اطمینان حاصل شده است.