سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیزاله عزیزی – دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک، دانشگاه شیراز
بهروز خدادادی – دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

اخیرا نوع خاصی از جواب های سالیتونی به نام کامپکتونها مورد توجه روزافزون فیزیکدانان قرارگرفته اند. ویژگی منحصر به فرد این جوابها یعنی محدود بودن پهنایشان، باعث متمایز بودن آنها ازدیگر سالیتون هاست. معادله موسوم به (m,n) Kبه ازا مقادیر خاصی از m و n دارای جواب های کامپکتون است که m=n=3و m=n= 2 از آن جمله اند. تفاوت اصلی معادله(۲،۲) K با معادله (m,n)K با معادله KdV در جمله پاشنده آنهاست و همین است که باعث به وجود امدن سالیتونهای بدون دم یا همان کامپکتونها میشود. با وجود دشوار بودن حل عددی معادله (m,n)K در این مقاله نشان داده میشود که معادله( ۲،۲) k را میتوان به وسیله تعمیمی از روش معمول فواصل محدود حل کرد و به مطالعه عددی جواب های کامپکتون آن پرداخت.