سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان حاجی محمدحسین یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک
سیدسعید مرتضوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله مهاجرت عرضی یک قطره قابل انعطاف در جریان دو بعدی پواسل در اعداد رینولدز محدود بصورت عددی مطالعه شده است در اعداد رینولدز (۵۰-۵)قطره به یک نقطه تعادل که در حدود نصف فاصله از محور کانال تا دیواره است حرکت میکند که به اثر segre-silberberg معروف است محل تعادل قطره به طور ضعیفی بستگی به پارامترهای فیزیکی جریان دارد. نتایج عددی با مشاهدات تجربی تطبیق خوبی دارند. به خصوص در حا لتی که قطرات به یک نقطه تعادل دائمی میرسند. تشابه سازیها برای یک قطره دو بعدی انجام گرفته است.