سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر شاه طهماسبی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد – مرکز نانوتکنولو
راحله پیله ور – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد – مرکز نانوتکنولو
سیداحمد کتابی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دامغان

چکیده:

پلیمرهای رسانا دسته مهمی از مواد هستند که در سالهای اخیر خواص الکترونیکی آنها مورد توجه خاص و گسترده پژوهشگران قرار گرفته است . اکثر کار های انجام شده در مورد خواص رسانش تک رشته های پلیمر ی بوده است ،که عملا سیستم شبه یک بعدی می باشند . اما , تا کنون تلاشهای کمتری در زمینه خواص پلیمرهای ا ابعاد فراتر از یک بعد انجام شده است . از این رو در این کار پژوهشی سعی بر آن است تا خواص الکترونیکی پلی اسن به عنوان ساده ترین پلیمر رسانای دو بعدی در مقایسه با پلی استیلن مورد بحث قرار گیرد . علاوه براین گسترش نتایج این مطالعات به حالتی که یک رشته یا یک مولکول اضافی در کنار پلی استیلن ترانس t –PAحضور داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد .