سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید احمد کتابی – دانشگاه علوم پایه دامغان، دانشکده فیزیک
هلیا فیلی خوزستانی –

چکیده:

در این کار پژوهشی برخی از خواص رسانندگی مولکول DNA در ساختار فلز – DNA- فلز به صورت عددی بررسی می شود. این مطالعه در چارچوب مدل بستگی قوی و یک روش تابع گرین تعمیم یافته انجام گرفته است. همچنین از روش لانداور برای محاسبه رسانندگی سامانه مدل مورد نظر استفاده نموده ایم. با محاسبه مشخصه جریان- ولتاژ در دمای اتاق، نتایج ما نشان می شدهد که ساختار دو بعدی مدل نردبانی (poly(GACT)-poly(CTGA مولکول DNA دارای ویژگی نیمرسانندگی است. همچنین با دو مرحله بازبهنجارش و استفاده از الگوی فیبوناچی برای ساختار دو بعدی poly(GACT)-poly(CTGA یک مدل یک بعدی برای مولکول DNA پیشنهاد کرده و مشخصه جریان- ولتاژ آن را در دمای اتاق تعیین کرده ایم. نتایج ما نشان می دهد که در چارچوب مدل فیبوناچی، ساختار الکترونی مولکول DNA از خود رفتار شبه اهمی نشان می دهد. بعبارت دیگر در این مدل خواص نیمرسانندگی مولکول DNA یه سمت خواص فلزی تمایل نشان می دهد.