سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یداله پشنگ پیشه – دانشجوی دکترای مکانیک خاک و مهندسی پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشنا
سید مجدالدین میر محمد حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی

چکیده:

یکی از مهمترین علل بروز خسارات و خرابی ها به هنگام زلزله، روانگرایی خاک های ماسه ای سست و اشباع است. با این حال، در بسیاری از مناطقی که خاک سطحی آنها دارای پارامترهای مقاومتی مناسبی است پس از زلزله نشست ها و تغییر شکل های زیادی مشاهده می گردد. این مناطق که اغلب در نزدیکی دریاها و اقیانوسها جای گرفته اند در اعماق خود دارای لایه هایی رسوبی از ماسه های سست و نسبتاً یکنواخت هستند که به وسیله خاکی ریزدانه که اغلب از جنس رس یا لای می باشد احاطه شده اند. بدین ترتیب، نشست و تغییر شکل این مناطق به هنگام زلزله به روانگر شدن این لایه های ماسه ای نسبت داده می شود. در مطالعه حاضر با بهره گیری از نتایج و دستاوردهای مطالعات قبلی و با استفاده از نرم افزار FLAC رفتار این لایه های ماسه ای سست در شرایط وقوع زلزله مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر گرفتن فرضیات مناسب، مکانیزم تغییر شکل خاک بر اثروقوع روانگرایی در لایه مذکور بررسی شده است. مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با برخی از روابط و نمودارهای موجود، بیانگر تطابق مناسب این نتایج با نمودارهای تجربی می باشد.