سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

این مقاله یک مطالعه عددی روی تیرهای بتنی مسلح عادی و اصلاح شده در معرض ترکیب خمش و پیچش ارائه م ی کند. نسبت های مختلفی بین لنگرهای خمشی و پیچشی مطرح می شود. برای این مطالعه برنامه اجزا ء محدود ANSYS استفاده شده است. برای ارزیابی این برنامه، در ابتدا مطالعه عدد ی روی تیرهای بتنی مسلح عادی ( تیر کنترلی )که آزمایش هایی روی آن انجام شده و در تحقیقات قبلی آمده است انجام شده است . سپس مطالعه روی همان تیرهای بتنی مسلح که با الیاف کربن پلاستیکی که با زاویه های الیاف ۴۵ ± درجه و ۹۰ درجه قرار گرفته اند ادامه داده شده است .مطالعه حاضر نشان می دهد که کامپوزیت های CFRP ا زاویه های الیاف ۴۵ ± درجه در تیرهای بتنی مسلح اصلاح شده که تحت بارهای ترکیبی خمشی و پیچشی با نسب تهای بالای لنگرهای خمشی به پیچشی هستند ، موثرتر و کارایی بالاتری دارند .